WYWIAD GOSPODARCZY

WYWIAD GOSPODARCZY

W ramach tej usługi proponujemy Państwu kontrolę stanu faktycznego kontrahentów, stanu majątkowego, prawa własności do użytkowanych nieruchomości, opinii w środowisku oraz innych specyficznych dla danej dziedziny gospodarki informacji. Na życzenie dołączamy dokumentację fotograficzną z wizji lokalnej.

Standardowy raport gospodarczy obejmować może kontrole kwestii formalnych wskazanych podmiotów, danych osobowych udziałowców, zarządu, rady nadzorczej, prokurentów, profil działalności, szczegółowe dane teleadresowe – także oddziałów terenowych, adresy poprzednich siedzib, bilanse osób prawnych, orientacyjną wycenę majątku, informacje o wszczęciu postępowania upadłościowego, historię podmiotu, raport opisowy oraz dokumentację fotograficzną z wizji lokalnej. Zawsze udostępniamy naszym klientom także inne istotne informacje uzyskane w toku rozpoznania.

Możliwe rozszerzenie raportu o pogłębiony biały wywiad (prasówka, dotychczasowe dokonania podmiotu, kontrola referencji oraz inne, także wykonanie fotografii wskazanych nieruchomości, stan prawny posiadanych nieruchomości, obciążenia hipoteczne itp.).

Rozpoznanie jawne lub dyskretne dostosowane do profilu zamówienia.

ZADBAJ ABY OCHRONĄ TWOICH PRAW I INTERESÓW ZAJĘŁO SIĘ GRONO SPECJALISTÓW!