USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

1. USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE

W zgodzie z postanowieniami ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o Usługach Detektywistycznych (Dz. U. z 2002r. Nr 12, poz.110 z późn. zm.) pragniemy zaoferować organizację specjalistycznej obsługi ukierunkowanej na zgodną z przepisami prawa eliminację wszelkich życiowych niepokojów wynikający ze stosunków cywilno-prawnych lub społecznych, relacji gospodarczych, stanowiących konsekwencję popełnionego przestępstwa lub wystąpienia innych okoliczności wymuszających zastosowanie niestandardowych rozwiązań. Współpracujący z nami licencjonowani detektywi zapewnią Państwu zabezpieczenie materiałów dowodowych na potrzeby postępowań karnych i cywilnych, uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące zawiłych spraw rodzinnych oraz wskażą informacje istotne dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Realizacja zleceń powierzona zostanie osobom dysponującym wieloletnim doświadczeniem we właściwej dla profilu powierzonej sprawy dziedzinie: byłym policjantom wydziałów ds. przestępczości zorganizowanej, narkotykowej lub gospodarczej, wywiadowcom gospodarczym, byłym prokuratorom oraz prawnikom.

W szczególności jesteśmy w stanie zapewnić Państwu profesjonalną obsługę w następującym zakresie działań detektywistycznych:

Sprawy kryminalne – kompleksowe przeprowadzenie postępowania mającego na celu wykrycie sprawcy przestępstwa oraz zabezpieczenia dowodów winy umożliwiających uzyskanie wyroku skazującego w procesie sądowym. Obsługujemy sprawy wszelkich przestępstw kryminalnych, a w szczególności:

 1. Zabójstwa

 2. Przestępstw przeciwko zdrowiu

 3. Porwań

 4. Kradzieży

 5. Rozbojów

 6. Wymuszeń

 7. Gróźb karalnych

 8. Włamań

 9. Podpaleń

 10. Fałszerstw

Sprawy cywilne – uzyskanie niejawnych informacji na temat osób i zdarzeń, relacji towarzyskich, zabezpieczanie materiału dowodowego na potrzeby postępowania sądowego rodzinnego lub majątkowego:

 1. Dokumentacja zdrad w związkach małżeńskich i nieformalnych

 2. Kontrole środowiskowe

 3. Kontrola wiarygodności osób

 4. Poszukiwanie świadków zdarzeń

 5. Poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się

 6. Obserwacja miejsc

 7. Obserwacja osób

 8. Poszukiwanie utraconego mienia

 9. Dokumentacja przypadków mobbingu i molestowania seksualnego

 10. Inne usługi zgodne z zapotrzebowaniem klientów

Sprawy gospodarcze – informacja oraz prewencyjna kontrola stanowią podstawę bezpieczeństwa obrotu gospodarczego XXI wieku. Wykorzystanie informacji uzyskanych od wywiadowców gospodarczych oraz detektywów gwarantuje ochronę interesów, kapitału, jak i dobrego imienia przedsiębiorstwa. Słaby podmiot podatny na działania oszustów nie jest wiarygodnym partnerem handlowym, siłę marki na rynku stanowi skuteczne zabezpieczenie przed:

 1. Przestępstwami gospodarczymi – defraudacją, wyłudzeniami i oszustwami

 2. Bezprawnym wykorzystaniem nazw handlowych i zastrzeżonych znaków towarowych

 3. Działaniami nieuczciwej konkurencji

 4. Ujawnianiem tajemnicy handlowej (szpiegostwo gospodarcze)

 5. Naruszaniem klauzul umownych

 6. Oszustwami ubezpieczeniowymi – fikcyjnym zawyżaniem strat przez klientów

 7. Działaniem wyspecjalizowanych, zorganizowanych grup przestępczych

Nie bez znaczenia pozostaje również prewencyjna kontrola kontrahentów pod kątem ich wiarygodności majątkowej, wiarygodności kredytowej oraz we wszelkich innych dziedzinach, właściwych dla specyfiki danej branży.

Nasi wykwalifikowani współpracownicy zapewnią Państwu profesjonalną, skuteczną pomoc we wszelkich wymienionych powyżej dziedzinach. Serdecznie zapraszamy do kontaktu celem ustalenia szczegółów zlecenia.