OSZUSTWA GOSPODARCZE – POMOC PRAWNA

OSZUSTWA GOSPODARCZE – POMOC PRAWNA

W dzisiejszej polskiej gospodarce, jak i w stosunkach cywilno-prawnych osób prywatnych, coraz częściej dochodzi do popełniania różnego typu oszustw. Skomplikowane przepisy prawne, narastając korupcja i coraz większe wpływy zorganizowanych grup przestępczych na rynki handlowe i usługowe wpływają niekorzystnie dla interesów uczciwych biznesmanów, jak i ich klientów.

Opieszałość wymiaru sprawiedliwości przejawiająca się niechęcią policji do czasochłonnego ścigania przestępstw uderzających w wolność gospodarczą oraz sądami, które latami prowadzą procesy oszustów doprowadzając do przedawnienia, w znacznym stopniu utwierdza przestępców w ich bezkarności.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę wszelkiego typu problemów z zakresu przestępczości gospodarczej. Nasi doświadczeni współpracownicy (byli pracownicy krajowych i zagranicznych służb mundurowych oraz prokuratury, doradcy, prawnicy, windykatorzy, detektywi) zadbają o rozwiązanie Państwa problemów bez względu na ich skalę, odzyskanie utraconych wartości pieniężnych lub odszkodowania z tytułu utraconych spodziewanych zysków. Na żądanie klienta poprowadzimy sprawę aż do sądowego skazania osób winnych. Przejmując postępowanie zdejmiemy z Państwa ciężar dalszej walki. Zapewniam dobór odpowiednich wykonawców, właściwych ze względu na profil powierzanej sprawy.

Podejmujemy się pomocy nawet w najtrudniejszych sprawach, gdy wierzytelność powstała w sposób przewidziany przepisami Kodeksu Karnego.

Na Państwa potrzeby zapewnić możemy obsługę postępowania przez specjalistyczną kadrą z doświadczeniem w zwalczaniu przestępczości kryminalnej, narkotykowej i gospodarczej. Zapewniam kompleksową obsługę w zakresie egzekucji wierzytelności powstałej w wyniku popełnienia przestępstw z zakresu obrotu gospodarczego, należności wynikających z tytułu regulacji prawnych Kodeksu Cywilnego lub innych szczególnych uwarunkowań – bez względu na osobę dłużnika oraz metodykę jego działania.

Standardowo rozpoznajemy sprawy dotyczące następujących okoliczności powstania wierzytelności:

  • Oszustwa gospodarcze

  • Wyłudzenia

  • Przywłaszczenia mienia i wartości powierzonych

  • Kradzieże

JUŻ NIGDY WIĘCEJ NIE MUSZĄ PAŃSTWO MARTWIĆ SIĘ SPOTKANIEM, KONTAKTEM Z (nie rzadko niebezpiecznym) DŁUŻNIKIEM!

Obalanie nieuczciwych klauzul umownych

Nieuczciwe praktyki w obrocie gospodarczym, jak i sprzedaży lub świadczeniu usług konsumentom stanowią w dzisiejszej Polsce często spotykaną metodę „oszustw w białych rękawiczkach”.

Korzystając z powszechnego braku znajomości skomplikowanych przepisów prawa nieuczciwi przedsiębiorcy obciążają swych klientów i kontrahentów ogromnymi karami umownymi, bezprawnymi roszczeniami, ograniczającymi swobodę działalności gospodarczej klauzulami zakazu świadczenia usług lub innymi wymyślnymi postanowieniami pozbawiającymi możliwości uczciwego zarobku.

Nie bez znaczenia dla drobniejszych przedsiębiorców pozostają jakże szkodliwe dla rynku działania monopolistów, o których wciąż donoszą media np. w sprawach dotyczących poczty polskiej, zakładów ubezpieczeniowych, masowego wyzysku pracowników i współpracowników przez duże koncerny oraz wielu innych, równie bulwersujących sprawach.

Wbrew powszechnej jednak opinii prawo cywilne, jak i ustawy zapewniające szczególną ochronę konsumentów oraz bezpieczeństwa gospodarczego bardzo dobrze chronią nas przed działaniami oszustów, pod pozorem umownego działania łamiących postanowienia właściwych ustaw.

Świadcząc profesjonalne usługi windykacyjne pragniemy zaoferować Państwu odzyskanie środków zamrożonych w drodze tego typu nieuczciwości:

  • Nieuczciwych klauzul umownych

  • Nadmiernych kar umownych

  • Nazbyt szerokiego tematycznie lub terytorialnie zakazu konkurencji

  • Obciążenie niewspółmiernymi do wysokości świadczenia obowiązkami

  • Nadużycia pozycji dominującej na rynku

  • Wszelkich innych nieuczciwych postanowień umownych, jeżeli w ich wyniku doszło do strat materialnych lub należne jest odszkodowanie

Nasi doświadczeni prawnicy bezkompromisowo prowadzą postępowania na gruncie prawa cywilnego, antymonopolowego oraz innych ustaw szczególnych. W walce z nieuczciwością nie są już Państwo osamotnieni!