BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO

Zatory finansowe, nieuczciwi kontrahenci, pracownicy dokonujący defraudacji majątku przedsiębiorstwa, profesjonalne grupy przestępcze zajmujące się wyłudzaniem towarów i usług, a nawet oszuści posługujący się fałszywymi dokumentami pozostają zmorą dzisiejszego biznesu. Bez względu na skalę prowadzonych interesów każda działalność spotkała się z tego typu praktykami. Rocznie odnotowanych jest ponad 150 tys. przestępstw godzących w bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Liczba ta stanowi jednak najprawdopodobniej ledwie 30% faktycznie popełnianych w tej dziedzinie przestępstw, zazwyczaj bowiem ofiara nie jest nawet świadoma przestępczego charakteru uszczuplenia majątku.

W trosce o Państwa interesy pragniemy zaoferować specjalistyczne usługi doradcze z zakresu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Gwarantujemy rzetelną obsługę każdego zlecenia oraz podjęcie się nawet trudnych, odrzucanych przez inne firmy zleceń. Każde zlecenie jest niepowtarzalne, dlatego też każdego klienta należy traktować indywidualnie, dopasowując metody działania do specyfiki powierzonego zadania. Zapewniam drobiazgową analizę Państwa problemów i profesjonalne podejście do ich rozwiązania, a także maksymalną dbałość o dobro Państwa firmy.

 1. Kontrola kontrahenta: nadzór stały, czasowy, kontrole jawne i dyskretne, kontrola kwalifikacji, życiorysu, referencji, karalności, opinii w środowisku, powiązania ze światem przestępczym, jeśli charakter pracy na to pozwala osobista kontrola wcześniejszych dzieł, w uzasadnionych przypadkach wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania kontrahenta. Na życzenie aktualne fotografie, informacje o sytuacji rodzinnej oraz inne.

 2. Nadzór nad inwestycją: zgodność stanu deklarowanego z rzeczywistym, kontrola wykonania pod kątem zgodności z prawem i treścią umowy, przeznaczenia przekazanych środków, kontrola referencji wykonawcy, zakresu prac przekazanych podwykonawcom, jakości wykonania usług, stanu prawnego wykonawcy, daty rozpoczęcia działalności, wcześniejszych dokonań, osoby właściciela / współwłaścicieli, siedzib przedsiębiorstwa, zakładów produkcyjnych, lokali, stanu wyposażenia, praw własności do gruntów, obiektów, opinii w środowisku, kontrahentów podmiotu, oraz innych odpowiednich do profilu zlecenia informacji

 3. Kontrole wewnętrzne: w przedsiębiorstwach, oddziałach, przedstawicielstwach terenowych, jawne i dyskretne, w każdym zakresie (kontrola kadry, stanu osobowego, wypełniania obowiązków, stanu surowców, towarów), każdej branży

 4. Kontrola pracowników oraz kandydatów na pracowników: kontrola referencji, konfrontacja stanu faktycznego życiorysu z deklarowanym, wywiad środowiskowy

 5. Analiza powiązań: podmiotów gospodarczych, organizacji non-profit, osób

 6. Kontrola przetargów: co do zgodności z przepisami prawa, powiązań poszczególnych oferentów. Na życzenie z udziałem niezależnych rzeczoznawców, specjalistów danej dziedziny

 7. Opracowywanie analiz z zakresu zagrożenia działaniem przestępczym: opracowanie procedur bezpieczeństwa, działania prewencyjne

 8. Wykrywanie podsłuchów, inwigilacji, działania kontrwywiadowcze zmierzające do ustalenia osoby/podmiotu uzyskującego w sposób nieuprawniony informacje o kliencie

 9. Zapobieganie szpiegostwu przemysłowemu

 10. Tajemniczy klient – kontrola jakości realizacji powierzonych obowiązków (głównie handlowo-usługowych)

 11. Kontrola lojalności pracowników/kontrahentów

 12. Wywiad pod kątem majątku do egzekucji komorniczej – rachunki bankowe dłużnika, nieruchomości, pojazdy, udziały w spółkach, źródła dochodów z pełnionych funkcji zawodowych, transakcje właściwe do skierowania skargi paulińskiej etc.

 13. Inne usługi kontrolne zgodne z oczekiwaniem klienta


W późniejszym czasie załączone zostaną następujące pod-strony:

 1. Ochrona osób

 2. Ekspertyzy kryminalistyczne

 3. Korupcja

ZADBAJ ABY OCHRONĄ TWOICH INTERESÓW ZAJĘŁO SIĘ GRONO SPECJALISTÓW.